Projekt

Laureát odznaku Paříž Evropa, UE Lib, spočívá ve třech úkolech:

Šířit evropskou literaturu

Aby umožnila přístup k velké rozmanitosti evropského literárního dědictví, UE Lib dává jednou za měsíc zdarma k dispozici čtenářům díla v různých jazycích Evropské Unie. Stačí přinést jednu nebo několik knih, napsaných v jednom z evropských jazyků kromě francouzštiny, aby si čtenář mohl odnést jednu nebo několik knih napsaných v kterémkoliv evropském jazyku.

Informovat

Na místě setkání, oživeném jednou za měsíc, nebo pomocí internetové vícejazyčné platformy. UE Lib chce tak zviditelnit náležité informace a podpořit výměnu knih mezi evropskými obyvateli Paříže.

Spojit různé pařížské komunity

UE Lib dává všem zdarma k dispozici prostor výměny a přeje si přispět tak k vzájemnému porozumění a jednotě obyvatelů Evropy.

Poznámky

Poznámky

Během oživení na pěti místech setkání s francouzskými knihami v XV. okrsku, mnozí Pařížané, pocházející z Evropské Unie, vyjádřili přání, aby DLP15 dala k dispozici knihy v jiných jazycích než ve francouzštině.

Evropská výzva, která se zrcadlí v rozmanitosti evropských jazyků a informací vztahující se k Evropě, přesvědčila DLP15, aby doplnila místní oživení vícejazyčnou platformou.

Setkání UE Lib se uskuteční na tomtéž místě třetí sobotu každého měsíce od 10h30 do 13h30. Budou přerušena v létě (v červenci a v srpnu).

Stačí přinést jednu nebo několik knih, napsaných v jednom z evropských jazyků kromě francouzštiny, aby si čtenář mohl odnést jednu nebo několik knih napsaných v kterémkoliv evropském jazyku.

Během výměny knih budou moci hudebníci amatéři nebo amatérské zpěvní soubory interpretovat podle své volby tradiční melodie nebo zpěvy svého tradičního repertoáru.

Abych podpořil tento projekt

Aktuality